Karta zgłoszeniowa

Podstawy programowania: Arduino & Raspberry Pi
Wrzesień/Październik godz. 16:00-17:30
Sanok

Dane uczestnika

Wymagane zgody