Karta zgłoszeniowa

Programowanie gier w Pythonie
Wrzesień/Październik godz. 16:00-17:30
Sanok

Dane uczestnika

Wymagane zgody