Karta zgłoszeniowa

Programowanie gier w Pythonie
Każdy wtorek tygodnia godz. 16:30-18:00
Sanok

Dane uczestnika

Wymagane zgody