Karta zgłoszeniowa

Podstawy programowania w Pythonie
Wrzesień/Październik godz. 16:30
Sanok

Dane uczestnika

Wymagane zgody