Karta zgłoszeniowa

Kurs programowania Python
Termin do ustalenia, po zebraniu min. 5 osób
Rzeszów

Dane uczestnika

Wymagane zgody