Karta zgłoszeniowa

Kurs programowania w języku C++
Termin do ustalenia, po zebraniu min. 5 osób
Kraków

Dane uczestnika

Wymagane zgody