Karta zgłoszeniowa

Mistrzowie Programowania IV
wrzesień/październik Programowanie gier w języku Python
Sanok

Dane uczestnika

Wymagane zgody