Karta zgłoszeniowa

Mistrzowie Programowania IV
07.10.2020 Programowanie elektroniki i robotyka z Arduino
Sanok

Dane uczestnika

Wymagane zgody