Akredytacja Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury Narodowy Instytut Kształcenia

uzyskała akredytację Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja
z certyfikatem nr 1485/2019 wskazującego, że spełniamy Normę ISO 9001:2015
w zakresie Organizacji i realizacji szkoleń.