Nowe zajęcia z robotyki i programowania!

Zapraszamy na nowe zajęcia z Robotyki i programowania!

Otwieramy zapisy na zajęcia z robotyki i programowania skierowane do młodzieży w wieku 13-17 lat! 

Tematyka zajęć:
- zajęcia przygotowywujące do egazminu zawodowego
- praca w małych grupach
- nauka programowania PLC
- nauka modelowania i druku 3D
- podstawy elektrotechniki
- budowa prostych układów elektronicznych z wykorzystaniem platformy Arduino
- dla uczniów klas 8 możliwość zapoznania się z
kierunikiem technik mechatronik/elektryk/automatyk/elektronik
przed podjęciem decyzji o wybraniu szkoły

Wyposażenie pracowni:
- pracownia wyposażona w nowoczesny sprzęt (drukarka 3D, sterowniki PLC Siemens,
stanowisko do praktycznej nauki programowania PLC, Arduino, LegoMindstorms)
- nowoczesne oprogramowanie (Inventor, Autocad, TIA Portal)

Forma zajęć:

1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (2 godziny lekcyjne) i trwają przez cały rok szkolny.
2. Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
3. Uczestnicy otrzymują indywidualne stanowiska pracy z laptopem, wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 
Cena kursu: 240 zł za miesiąc (4 spotkania)
koszt jednego spotkania to 60 zł