3DS MAX poziom podstawowy

Cena kursu: 1300 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 24 godziny lekcyjne
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pracy w środowisku programu dotyczące konfigurowania programu, tworzenia podstawowych obiektów, ich edycji, pokrywania materiałami, podstaw oświetlenia, obsługi kamer, animacji, importowania danych z innych programów oraz renderingu i jego wydruku.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu, dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia podstawowych obiektów,   ich edycji, pokrywania materiałami, podstaw oświetlenia, obsługi kamer, animacji oraz renderingu.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, uznawany na całym świecie, potwierdza znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk.
 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Program kursu:

1. Wprowadzenie:

 • Interfejs Autodesk 3DS MAX,
 • Zasady pracy z panelem komend, paskami narzędzi i narzędziami do nawigacji,
 • Praca z systemem jednostek,
 • Przygotowanie ustawień programu.

2. Praca w systemie projektu:

 • Tworzenie folderu roboczego,
 • Narzędzia „Asset Tracking",
 • Zapisywanie i archiwizowanie projektu.

3. Modelowanie:

 • Tworzenie kształtów 2D,
 • Tworzenie parametrycznych brył 3D,
 • Menedżer właściwości warstw,
 • Import obiektów przestrzennych,
 • Modelowanie metodą Low-Poly.

4. Tworzenie i nakładanie Materiałów

 • Praca z edytorem materiałów,
 • Parametry odpowiadające za wygląd materiałów,
 • Nakładanie tekstur,
 • Modyfikator UVW Map a rozmieszczenie materiału na

5. Oświetlenie:

 • Omówienie podstawowych rodzaji świateł i ich ustawień,
 • System nasłonecznienia dziennego.

6. Kamery:

 • Wstawianie kamery do sceny,
 • Zmiana parametrów.

7. Rendering:

 • Podstawowe ustawienia renderingu - moduł podstawowy ScanLine,
 • Przygotowanie renderingu do wydruku.

8. Animacja:

 • Zasady działania animacji,
 • Tworzenie i edycja.
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków