Adobe Illustrator poziom podstawowy

Cena kursu: 800 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 16 godziny lekcyjne
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Kurs Adobe Illustrator poziom podstawowy przygotowuje do samodzielnego i kreatywnego projektowania materiałów reklamowych takich jak ulotki, wizytówki, plakaty, poprawnego składu oraz przygotowania materiałów do druku. Kurs kierowany jest do wszystkich, którzy pragną zawodowo lub hobbystycznie związać się z grafiką  i DTP.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Program kursu:

1. Rodzaje grafiki. Obszar roboczy

 • Grafika wektorowa (zastosowanie)
 • Zalety i ograniczenia grafiki wektorowej
 • Grafika wektorowa a grafika bitmapowa
 • Formaty plików w grafice wektorowej
 • Otwieranie i zamykanie projektu
 • Układ narzędzi w programie
 • Pasek właściwości narzędzi
 • Układ paneli
 • Obszary robocze
 • Prowadnice i siatka – konfiguracja i zastosowanie
 • Tryby widoku
 • Układ dokumentów

2. Tworzenie nowego dokumentu

 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Podgląd dokumentu dostosowany do potrzeb użytkownika
 • Powiększenia, pomniejszanie, poruszanie się po obszarze roboczym
 • Tryby widoku oraz układ dokumentów w programie.
 • Polecenia: Eksport, Import i Umieść
 • Warstwy
  • Organizacja - wyświetlanie, zaznaczanie, blokowanie
  •  Organizacja obiektów w warstwach - przenoszenie, tworzenie nowych    warstw
 • Zapisywanie dokumentu.

3. Rysowanie i zaznaczanie obiektów

 • Rysowanie podstawowych figur geometrycznych
  • Rysowanie prostokątów i kwadratów
  • Rysowanie elips i okręgów
  • Tworzenie wielokątów i ich formatowanie
  • Rysowanie linii prostych
  • Rysowanie łuków
  • Zastosowanie narzędzia pióro
  • Narzędzie ołówek
 • Zaznaczanie obiektów (direct selection tool)
  • Biała i czarna strzałka
  • Narzędzie różdżka
  • Zaznaczenia obiektów o podobnych właściwościach
  • Lasso – zaznaczanie kilku węzłów
  • Linie pomocnicze

4. Edycja i rozkład obiektów

 • Blokowanie obiektów, linie pomocnicze, grupowanie
 • Grupowanie wielu obiektów
 • Praca z grupą obiektów
 • Blokowanie na warstwach
 • Kopiowanie, skalowanie, ścinanie, obracanie
 • Skalowanie, obracanie o określony wymiar lub kąt
 • Powielanie obiektów
 • Tworzenie odbicia lustrzanego
 • Transformacje swobodne obiektów
 • Narzędzia do modyfikacji (wirówka, wypaczanie, szerokość)
 • Przekształcanie figur za pomocą narzędzi nóż, gumka, kadrowanie
 • Przekształcanie zdjęć w grafikę wektorową
 • Wykorzystanie obrazów przekształconych w grafikę wektorową
 • Panel wyrównanie i rozkład
 • Prowadnice wyrównania, prowadnice dynamiczne
 • Kolejność ułożenia. Polecenie „ułóż obiekty”
 • Siatka dokumentu oraz panel „przyciągaj do”


5. Rysowanie i edycja ścieżek

 • Swobodne rysowanie za pomocą narzędzia ołówek
 • Łuki i ich modyfikacja
 • Modyfikacja właściwości rysowanego elementu
 • Praca z narzędziem Pen Tool
  • Rysowanie ścieżek narzędziem Pen Tool
  • Dodawanie i odejmowanie węzłów
  • Zaznaczanie węzłów
  • Edycja punktów
  • Zastosowanie narzędzia Pathfinder
  • Usuwanie fragmentów obiektów za pomocą gumki
  • Łączenie ścieżek
 • Modyfikacja węzłów. Węzły gładkie i ostre
 • Narzędzie do konwertowania punktów kontrolnych.
 • Zamykanie otwartych segmentów
 • Obrys. Modyfikacja obrysów
  • Wykorzystanie polecenia „aktywny obrys” (Live Trace)

6. Kolor – wypełnienie i obrys obiektów

 • RGB a CMYK
 • Palety kolorów RGB i CMYK, Pantone
 • Panel Próbki
 • Rodzaje wypełnień, obrysy. gradient
 • Edycja wypełnienia i sprawdzanie składowej wypełnienia
 • Tworzenie przejść tonalnych
 • Tekstury
 • Obrysy (panel Stroke)
  • Grubość i rodzaje obrysów
  • Zakończenia obrysów
  • Zmiana obrysu na kształt
 • Wykorzystanie funkcji „aktywne malowanie”(Live Paint)
 • Zasady i przykłady użycia funkcji „aktywne malowanie”(Live Paint)

7. Praca z tekstem

 • Wprowadzanie tekstu
 • Formatowanie tekstu
 • Dopasowanie tekstu do ścieżki
 • Zmiana tekstu na krzywe
 • Wypełnianie tekstem obiektów

8. Efekty. Zapisywanie dokumentu

 • Nakładanie efektów na obiekty i warstwy
 • Zapis i ustawienia formatu PDF do druku
 • Eksport do druku w formacie TIFF
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków

Szkoleniowcy