Adobe InDesign poziom podstawowy

Cena kursu: 1100 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 16 godziny lekcyjne
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Podczas kursu przedstawione zostaną podstawy obsługi programu i wprowadzenie do zagadnień związanych z projektowaniem i składem publikacji, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych. Uczestnik pozna elementarz typografii i normy składu, jak również tworzenie i edycje projektów graficznych (wizytówka, ulotka, plakat) oraz publikacji wielostronicowych (broszura, książka, katalog), nauczy się przygotowywać publikacje do druku i dystrybucji elektronicznej.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

 

Program kursu:

1. Specyfika komputerowego składu tekstu (DTP) i zapoznanie się z interfejsem użytkownika

 • Uruchamianie programu
 • Obszar roboczy
  • Opis paneli programu
  • Posługiwanie się panelami
  • Panele narzędzi
 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Omówienie okna dokumentu
 • Układ dokumentu i zmiana układu dokumentu (wyjaśnienie terminów: rozkładówka, strony widzące, łamy, pagina)
  • Strony widzące
  • Rozmiar strony
  • Łamy
  • Marginesy
  • Spady
 • Ustawianie powiększania
 • Ustawienie okna dokumentu
 • Przełączanie pomiędzy dokumentami
 • Dodawanie linii pomocniczych i używanie miarek
 • Siatki dokumentu
 • Tryb wyświetlania
 • Dodawanie stron Linijki i linie pomocnicze
 • Zapisywanie pliku

2. Narzędzia pracy z tekstem

 • Paleta narzędzi
 • Ramki tekstowe i ich zaznaczanie
 • Tworzenie ramek tekstowych i opcje ramki tekstowej
 • Narzędzie Tekst
 • Wpisywanie tekstu
  • Zaznaczanie tekstu
  • Przenoszenie i usuwanie tekstu
  • Dobór kroju i rozmiaru czcionki
  • Przepływanie tekstu
 • Warstwy
  • Tworzenie warstw i usuwanie
  • Opcje warstw
 • Praca z warstwami Pojęcie strony wzorcowej
 • Tworzenie i edycja stron wzorcowych
 • Edycja zablokowanych obszarów strony wzorowej

3. Grafika

 • Ramki graficzne
 • Praca z grafiką
  • Wstawianie (import) grafiki
  • Zmiana rozmiaru i przesuwanie obrazów wewnątrz ramki
  • Dopasowanie grafik do ramki
  • Dopasowanie ramki do grafik
  • Oblewanie grafiki tekstem
  • Zmiana zawartości ramek graficznych
  • Tworzenie kształtów podstawowych
  • Zaznaczanie obiektów
  • Przemieszczanie obiektów
  • Zmiana rozmiaru obiektów
  • Zmiana kolejności obiektów

4. Transformacje obiektów

 • Kopiowanie obiektów
 • Obracanie obiektów
 • Skalowanie obiektów
 • Odbicie obiektów
 • Wypełnienie i obrys obiektów
 • Efekty
 • Obramowania
 • Grupowanie i blokowanie obiektów

5. Praca z kolorem

 • CMYK, a RGB
 • Omówienie panelu Próbki
 • Praca z kolorami
  • Tworzenie próbek kolorów
  • Kolor obrysu i wypełnienia
  • Narzędzie kroplomierz
  • Zarządzanie nazwami próbek
  • Edycja kolorów domyślnych w panelu Próbki
  • Definiowanie i zmiana kolorów
 • Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
 • Wypełnienie pełne i tonalne
 • Tinty – tworzenie i edycja
 • Używanie kolorów z grafiki importowanej

6. Praca z tekstem

 • Praca z fontami (typy fontów)
 • Kroje pisma
 • Wielkość kroju pisma
 • Formatowanie pisma
 • Wyróżnienia tekstu
 • Kolory i nasycenie pisma
 • Kerning Interlinia Wyrównywanie
 • Akapity
 • Podział tekstu na kolumny
 • Siatka linii bazowych (register) i przyciąganie do niej

7. Style

 • Tworzenie, edycja, zapisywanie, zmiana definicji styli
 • Style akapitowe
 • Styl znakowy

8. Eksport plików

 • Inspekcja wstępna
 • Zapisywanie i eksportowanie do podstawowych formatów (szczególnie PDF)
Miejsce
Termin
Sanok

ul 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków

Szkoleniowcy