Adobe Photoshop poziom zaawansowany

Cena kursu: 1100 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 16 godziny lekcyjne
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Poziom zaawansowany obejmuje szkolenia poszerzające umiejętność korzystania z programu Adobe Photoshop do obróbki zdjęć i grafiki rastrowej. Szkolenie będzie obejmowało m.in. poznanie zaawansowanych funkcji i narzędzi oraz szerokiej gamy filtrów oferowanych przez aplikację.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Program kursu:

1. Projektowanie z użyciem Kompozycji warstw

 • zasady tworzenia projektów i kompozycji
 • edycja kompozycji
 • eksport projektów

2. Zaawansowane narzędzia do przekształceń

 • filtr Skraplanie
 • Puppet Wrap
 • korekta zniekształceń obiektywu
 • prostowanie linii perspektywy

3. Tworzenie perspektywy

 • tworzenie siatki perspektywy
 • mapowanie grafiki na opakowaniach
 • tworzenie elementów 3D za pomocą siatki perspektywy

4. Kanały kolorów

 • selekcja z wykorzystaniem kanałów
 • powielanie i modyfikacja kanałów
 • tworzenie kanału Alfa

5. Budowanie ścieżek wektorowych

 • tworzenie ścieżek wektorowych
 • edycja ścieżki

6. Praca z maskami

 • poznanie różnych rodzajów masek
 • zastosowanie masek
 • zaawansowane narzędzia edycji masek

7. Prostowanie zdjęć i korekta zniekształceń obiektywu

 • narzędzia prostowania i kadrowania zdjęć
 • edycja zniekształcenia geometrii obiektywu

8. Poznajemy Smart Objects (Obiekty inteligentne)

 • tworzenie warstw typu Smart Object
 • edycja obiektów inteligentnych

9. Tworzenie i edycja obiektów 3D

 • tworzenie i edycja warstw 3D
 • edycja tekstur i kolorowanie obiektów
 • przekształcanie obiektów trójwymiarowych

10. Poznajemy podstawy tworzenia animacji

 • wykorzystanie panelu Timeline do tworzenia animacji
 • eksport obrazu wideo
Miejsce
Termin
Sanok

ul 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Olsztyn

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

10-683 Olsztyn, ul. Władysława Trylińskiego 2

 

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków

Olsztyn

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

10-683 Olsztyn, ul. Władysława Trylińskiego 2

 

Szkoleniowcy