Tworzenie aplikacji mobilnych z Android Studio

Android Studio to środowisko programistyczne wspierane i stale rozwijane przez Google. Wybierając je masz pewność, że zawsze korzystasz z najnowszych wersji API, narzędzi i bibliotek, służących do tworzenia profesjonalnych aplikacji.

Kurs tworzenia aplikacji mobilnych z Android Studio umożliwia wygodne programowanie aplikacji na urządzenia mobilne. Za jego pomocą w prosty sposób zaprojektujesz, stworzysz oraz sprawdzisz na emulatorze, jak działa tworzony przez Ciebie projekt.

Forma zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora, każdy z uczestników pracuje przy jednym laptopie. Kurs trwa 24 godziny lekcyjne.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim oraz angielskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)).

Pobierz ofertę

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 

 

Program kursu:

1. Pierwsza aplikacja

 • Tworzenie nowego projektu w Android Studio
 • Struktura aplikacji Android
 • Podstawowe elementy UI
 • Emulator AVD

2. Główne komponenty aplikacji Android

 • Cykl życia aktywności
 • Intencje
 • Obiekty Bundle
 • Podział na fragmenty
 • AndroidManifest i uprawnienia aplikacji

3. Zasoby aplikacji

 • Pliki strings i dimens
 • Zasoby graficzne
 • Definiowanie stylów i motywów

4. Layout

 • Główne atrybuty (wrap_content i match_parent)
 • FrameLayout i LinearLayout
 • RelativeLayout
 • ScrollView
 • Layout Editor

5. Widoki

 • Klasa View
 • Pole tekstowe
 • Przyciski
 • Pola wyboru i przełączniki
 • Lista wyboru
 • Własne komponenty graficzne

6. Dialogi

 • AlertDialog
 • Wybieranie daty i czasu
 • DialogFragment

7. Notyfikacje

 • Tworzenie notyfikacji
 • Zarządzanie notyfikacjami
 • Notyfikacje typu Toast

8. Listy w aplikacji

 • Komponent ListView
 • Własny adapter listy

9. ActionBar

 • Nawigacja z użyciem ActionBara
 • Dodawanie elementów akcji
 • Wyszukiwanie z SearchView
 • Stylowanie ActionBara

10. Ustawienia aplikacji

 • Przechowywanie danych w SharedPreferences
 • Wyświetlanie ustawień w PreferenceActivity
 • PreferenceFragment

11. Animacje

 • Animacja widoków z użyciem klasy Animation
 • Animacja poklatkowa zasobów graficznych

12. Wątki

 • Klasa Handler
 • Komponent ProgressBar
 • Klasa AsyncTask

13. Gesty

 • Rozpoznawanie gestów z klasą GestureDetector
 • Nawigacja z użyciem klasy ViewPager

14. Usługi

 • Tworzenie usługi działającej w tle aplikacji
 • Ustawianie alarmów z klasą AlarmManager

15. Wyświetlanie stron WWW

 • Komponent WebView

16. Lokalizacja

 • Pobieranie lokalizacji

17. Sensory

 • Pobieranie wskazań sensorów inercyjnych
 • Monitorowanie wskazań kilku różnych sensorów

18. Odtwarzanie materiałów audio i wideo

 • Klasa MediaPlayer
 • Sterowanie głośnością z klasą AudioManager

19. Nagrywanie materiałów audio i wideo

 • Klasa MediaRecorder
 • Robienie zdjęć i nagrywanie wideo

20. SQLite w aplikacji Android

 • Tworzenie bazy danych z użyciem klasy SQLiteOpenHelper
 • Mechanizm Cursorów

21. Pamięć zewnętrzna

 • Zapisywanie i pobieranie danych z pamięci zewnętrznej aplikacji

22. Logi

 • Rodzaje logów w aplikacji

23. Obsługa wielu ekranów

 • Dostosowanie aplikacji do różnych ekranów

24. Przygotowanie aplikacji do publikacji

 • Wersjonowanie aplikacji
 • Generowanie podpisanego pliku apk
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków