Tworzenie aplikacji mobilnych z Android Studio

Android Studio to środowisko programistyczne wspierane i stale rozwijane przez Google. Wybierając je masz pewność, że zawsze korzystasz z najnowszych wersji API, narzędzi i bibliotek, służących do tworzenia profesjonalnych aplikacji.

Kurs tworzenia aplikacji mobilnych z Android Studio umożliwia wygodne programowanie aplikacji na urządzenia mobilne. Za jego pomocą w prosty sposób zaprojektujesz, stworzysz oraz sprawdzisz na emulatorze, jak działa tworzony przez Ciebie projekt.

Forma zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora, każdy z uczestników pracuje przy jednym laptopie. Kurs trwa 24 godziny lekcyjne.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim oraz angielskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)).

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Pobierz ofertę

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 

 

Program kursu:

1. Pierwsza aplikacja

 • Tworzenie nowego projektu w Android Studio
 • Struktura aplikacji Android
 • Podstawowe elementy UI
 • Emulator AVD

2. Główne komponenty aplikacji Android

 • Cykl życia aktywności
 • Intencje
 • Obiekty Bundle
 • Podział na fragmenty
 • AndroidManifest i uprawnienia aplikacji

3. Zasoby aplikacji

 • Pliki strings i dimens
 • Zasoby graficzne
 • Definiowanie stylów i motywów

4. Layout

 • Główne atrybuty (wrap_content i match_parent)
 • FrameLayout i LinearLayout
 • RelativeLayout
 • ScrollView
 • Layout Editor

5. Widoki

 • Klasa View
 • Pole tekstowe
 • Przyciski
 • Pola wyboru i przełączniki
 • Lista wyboru
 • Własne komponenty graficzne

6. Dialogi

 • AlertDialog
 • Wybieranie daty i czasu
 • DialogFragment

7. Notyfikacje

 • Tworzenie notyfikacji
 • Zarządzanie notyfikacjami
 • Notyfikacje typu Toast

8. Listy w aplikacji

 • Komponent ListView
 • Własny adapter listy

9. ActionBar

 • Nawigacja z użyciem ActionBara
 • Dodawanie elementów akcji
 • Wyszukiwanie z SearchView
 • Stylowanie ActionBara

10. Ustawienia aplikacji

 • Przechowywanie danych w SharedPreferences
 • Wyświetlanie ustawień w PreferenceActivity
 • PreferenceFragment

11. Animacje

 • Animacja widoków z użyciem klasy Animation
 • Animacja poklatkowa zasobów graficznych

12. Wątki

 • Klasa Handler
 • Komponent ProgressBar
 • Klasa AsyncTask

13. Gesty

 • Rozpoznawanie gestów z klasą GestureDetector
 • Nawigacja z użyciem klasy ViewPager

14. Usługi

 • Tworzenie usługi działającej w tle aplikacji
 • Ustawianie alarmów z klasą AlarmManager

15. Wyświetlanie stron WWW

 • Komponent WebView

16. Lokalizacja

 • Pobieranie lokalizacji

17. Sensory

 • Pobieranie wskazań sensorów inercyjnych
 • Monitorowanie wskazań kilku różnych sensorów

18. Odtwarzanie materiałów audio i wideo

 • Klasa MediaPlayer
 • Sterowanie głośnością z klasą AudioManager

19. Nagrywanie materiałów audio i wideo

 • Klasa MediaRecorder
 • Robienie zdjęć i nagrywanie wideo

20. SQLite w aplikacji Android

 • Tworzenie bazy danych z użyciem klasy SQLiteOpenHelper
 • Mechanizm Cursorów

21. Pamięć zewnętrzna

 • Zapisywanie i pobieranie danych z pamięci zewnętrznej aplikacji

22. Logi

 • Rodzaje logów w aplikacji

23. Obsługa wielu ekranów

 • Dostosowanie aplikacji do różnych ekranów

24. Przygotowanie aplikacji do publikacji

 • Wersjonowanie aplikacji
 • Generowanie podpisanego pliku apk