AutoCAD Mechanical

Cena kursu: 1500 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 21 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

AutoCAD Mechanical to wszechstronne, zaawansowane i cenione narzędzie do tworzenia i edycji dokumentacji technicznej w branży mechanicznej. Mechanical przeznaczony jest do projektowania części oraz podzespołów mechanicznych w środowisku 2D. Dzięki obszernym bibliotekom elementów znormalizowanych oraz automatycznym generatorom  elementów mechanicznych, AutoCAD Mechanical upraszcza proces projektowania.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi mechanizmami edycyjnymi i obliczeniowymi oprogramowania AutoCAD Mechanical PowerPack,   konfigurowania środowiska programu w zależności od potrzeb użytkownika.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę z zakresu projektowania części oraz podzespołów mechanicznych w środowisku 2D. Dzięki obszernym bibliotekom elementów znormalizowanych oraz automatycznym generatorom elementów mechanicznych, AutoCAD Mechanical znacznie przyspiesza proces projektowy użytkownika. 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, uznawany na całym świecie, potwierdza znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk.
 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Program kursu:

1. Interfejs użytkownika

 • Zapoznanie się z interfejsem użytkownika
 • Szablony rysunkowe
 • Menadżer warstw i zarządzanie grupami warstw

2. Zautomatyzowane narzędzia tworzenia podstawowych geometrii

3. Edycja geometrii

 • Podstawowe narzędzia edycji geometrii
 • Super-Polecenia (Super-Kopiuj,
 • Super-Wymaż, Super-Skok itd.)

4. Generatory elementów mechanicznych

 • Przekładnie łańcuchowe
 • Wałki
 • Sprężyny
 • Połączenia śrubowe

5. Tworzenie arkuszy rysunkowych

6. Wymiarowanie i opisywanie projektów

 • Tworzenie i edycja wymiarów
 • Tolerancje i pasowania
 • Symbole chropowatości powierzchni
 • Zestawienia otworów

7. Ukrywanie elementów drugoplanowych

8. Numerowanie i zestawienia

 • Numeracja pozycji
 • Zestawienia materiałów

9. Biblioteki elementów znormalizowanych

10. Korzystanie z bibliotek normaliów (śruby, łożyska, kształtowniki itd.)

11. Obliczenia inżynierskie

 • Obliczenia wałków.
 • Obliczanie momentów bezwładności przekrojów.
 • Obliczanie linii ugięcia dla zdefiniowanych przekrojów.
 • Obliczenia łożysk.
 • Obliczenia MES.
 • Obliczanie połączeń gwintowych.
 • Projektowanie i obliczanie sprężyn.

12. Generowanie zarysu krzywek.

13. Rysowanie przekładni łańcuchowych.

14. Biblioteki elementów znormalizowanych - Tworzenie własnych bibliotek części i elementów

15. Zarządzanie danymi

 • Struktura danych w projektach mechanicznych
 • Wymiana i udostępnianie danych

16. Praktyczne warsztaty projektowania

Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków