AutoCAD poziom podstawowy

Cena kursu: 1200 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 21 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Od uczestników nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, uznawany na całym świecie, potwierdza znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk.
 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK. 

Program kursu:

 1. Środowisko i tryby pracy programu AutoCAD.
 2. Konfiguracja opcji programu, kolory, ścieżki, mysz i interfejs AutoCAD.
 3. Określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni programu.
 4. Współrzędne względne kartezjańskie i biegunowe.
 5. Tryby pracy - ORTO, Siatka, Skok. Dyn
 6. Sposoby wprowadzania poleceń, linia poleceń, opcje poleceń, skróty.
 7. Tworzenie podstawowych obiektów rysunkowych AutoCAD
 8. Ustalanie widoku, nawigacja (powiększanie, przewijanie, szczególnie użycie myszy i klawiatury)
 9. Wybór obiektów. Zaznaczanie i odznaczanie.
 10. Chwilowe tryby lokalizacji względem obiektów.
 11. Stałe tryby lokalizacji. Śledzenie lokalizacji.
 12. Polecenia edycyjne (wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie, dołączanie, zaokrąglanie, fazowanie, odsuwanie, przedłużanie, rozciąganie).
 13. Polecenia edycyjne: szyk prostokątny, szyk biegunowy. Szyk zespolony
 14. Właściwości obiektów.
 15. Edycja obiektów za pomocą uchwytów
 16. Style obiektów.
 17. Jednostki i granice rysunku.
 18. Warstwy, edycja właściwości warstw.
 19. Tworzenie obiektów bloku i kreskowanie.
 20. Tworzenie i edycja tekstu
 21. Wymiarowanie obiektów
 22. Tworzenie szablonu rysunkowego.
 23. Projektowanie parametryczne
 24. Ćwiczenia projektowe w wykorzystaniu poleceń i metod do efektywnego rysowania
 25. Drukowanie rysunków. Właściwości wydruku — ustawienia strony.
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Rzeszów

 Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Kraków

 Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

 Rzeszów

Kraków

 Kraków