AutoCAD poziom zaawansowany

Cena kursu: 1200 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 21 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami tworzenia bibliotek elementów oraz konfigurowania środowiska programu w zależności od potrzeb użytkownika.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę z zakresu tworzenia bibliotek elementów oraz konfigurowania środowiska programu w zależności od potrzeb użytkownika. Tworzenia i wykorzystywania bloków i atrybutów, dokonywaniem wyciągu atrybutów, definiowaniem i wykorzystywaniem symboli, rodzajów linii, wzorców kreskowania itp.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, uznawany na całym świecie, potwierdza znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk.
 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Program kursu:

1. Polecenia edycji zaawansowanej

 • linie podwójne, proste, punkty, elipsy, chmurki,
 • edytor tekstu wielowierszowego,
 • obliczanie odległości i powierzchni, lista danych obiektu,
 • filtrowanie obiektów,
 • tryb pracy BIEGUN.

2. Wymiarowanie zaawansowane:

 • tworzenie i modyfikacja stylów wymiarowania
 • tolerancje geometryczne i wymiarowe,
 • edycja zwymiarowanego rysunku.

3. Praca z obszarem papieru i modelu.

4. Modyfikacja nazewnictwa poleceń:

 • definiowanie skrótów poleceń,
 • definiowanie poleceń współpracy z programami zewnętrznymi.

5. Tworzenie slajdów i scenariuszy.

6. Modyfikowanie menu programu.

7. Obsługa plików rastrowych.

8. Definiowanie i wstawianie bloków.

 • bloki
 • bloki dynamiczne
 • atrybuty
 • biblioteki bloków z atrybutami
 • tworzenie wyciągu atrybutów.

9. Eksportowanie i publikowanie rysunków

 • DWF
 • DWFx
 • PDF

10. Praca z odnośnikami i nakładkami.

11. Definiowanie rodzajów linii.

12. Definiowanie wzorów kreskowania.

13. Tworzenie i konfiguracja standardów.

Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Rzeszów

 Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

 Rzeszów

Kraków

Kraków