AutoCAD rysowanie i modelowanie 3D

Cena kursu: 1200 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 21 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Kurs umożliwia poznanie mechanizmów poruszania się w przestrzeni oraz doboru sposobów modelowania 3D w zależności od wykonywanego zadania konstrukcyjnego. użytkownika.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę z zakresu tworzenia pracy w środowisku 3D, tworzeniu i edycji obiektów przestrzennych:

 • umiejętność tworzenia rysunków przestrzennych przy wykorzystaniu modelowania bryłowego.
 • mechanizmów poruszania się w przestrzeni oraz doboru sposobów modelowania w zależności od wykonywanego zadania konstrukcyjnego użytkownika

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, uznawany na całym świecie, potwierdza znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk.
 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Pobierz ofertę

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 

 

Program kursu:

1. Nawigacja i poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej:

 • sposoby określania współrzędnych 3D
 • tworzenie lokalnych układów współrzędnych tworzenie widoków przestrzennych i plenarnych obszary robocze 3D
 • podstawowe narzędzia nawigacji 3D

2. Modelowanie bryłowe.

 • prymitywy (bryły podstawowe)
 • wyciągnięcia proste i złożone
 • przeciąganie profilu po ścieżce
 • bryły obrotowe
 • praca z bryłami złożonymi i polibryłami

3. Edycja w środowisku 3D

 • wyrównywanie obiektów w przestrzeni 3D
 • narzędzia edycyjne 3D
 • edycja składników brył
 • zaokrąglenia i fazowanie krawędzi brył
 • importowanie krawędzi brył
 • kontrola kolizji
 • przekształcanie obiektów w powierzchnie przekształcanie obiektów w bryły

4. Wizualizacja 3D

 • tworzenie stylów wizualnych i widoków3D ukrywanie krawędzi niewidocznych
 • powlekanie obiektów materiałami,
 • dodawanie świateł,
 • tworzenie realistycznych scen.

5. Tworzenie dokumentacji technicznej z Modeli 3D

 • tworzenie Widoków 2D z Modeli 3D
 • importowanie Modeli 3D
 • tworzenie automatyczne dokumentacji
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Rzeszów

 

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Kraków

 

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

 

Rzeszów

Kraków

 

Kraków