Instruktor Kulturystyki + Trener personalny - online

Zapisz się!

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA KULTURYSTYKI oraz TRENERA PERSONALNEGO. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Instruktora Kulturystyki oraz Trenera Personalnego, które pozwalają na pracę w siłowniach, klubach sportowych i rekreacyjnych, placówkach wypoczynku, ośrodkach sportu i rekreacji. 

Upoważnia również do samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Absolwent otrzymuje: legitymację Trenera Personalnego oraz legitymację Instruktora Kulturystyki, dwa zaświadczenia MEN kursu Trenera Personalnego i Instruktora Kulturystyki oraz dwa CERTYFIKATY ukończenia kursów, w języku polskim i angielskim. Dokumenty umożliwiają  podjęcie legalnej pracy  wPolsce oraz we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.