Inventor projektowanie blach

Cena kursu: 1400 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 21 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Podczas tworzenia projektu oprócz typowych elementów mechanicznych, tworzone są skomplikowane części blaszane (obudowy, osłony, wsporniki) i aby ułatwić pracę konstruktorowi do programu Inventor dodano zintegrowany moduł do projektowania konstrukcji z blach. W czasie szkolenia uczestnicy poznają funkcje zintegrowanego moduł do projektowania konstrukcji z blach w oprogramowaniu Autodesk inventor, generowania rozwinięć z uwzględnieniem odpowiednich parametrów oraz uczą się w sposób optymalny wykorzystywać oprogramowanie do projektowania części i zespołów z blach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę z zakresu zintegrowanego środowiska modelowania części 3D i modelowania konstrukcji blachowej, tworzenia dokumentacji rysunkowej i parametryzacji rysunków rozwiniętych, potrafi w sposób płynny przechodzić ze środowiska 3D do środowiska konstrukcji blachowej, co pozwala na wybór najdogodniejszego sposobu na wykonanie określnej konstrukcji blachowej.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, uznawany na całym świecie, potwierdza znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk.
 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Program kursu:

1. Wprowadzenie

 • Interfejs Autodesk Inventor
 • Zasady pracy
 • Środowisko szkicowania
 • Środowisko modelowania części
 • Środowisko modelowania zespołów

2. Projektowanie elementów wykonanych z blachy

3. Środowisko modelowania blach

4. Style konstrukcji blachowej

5. Modelowanie części z blachy

 • Kołnierze konstrukcji blachowej,
 • Części formowane rolkowo,
 • Kształty przejściowe,
 • Gięcia,
 • Zawinięcia,

6. Modelowanie elementów blachowych o dowolnym kształcie

7. Łączenie naroży

8. Zasady i metody rozwijania elementów blachowych

9. Modelowanie części w środowisku 3D oraz zamiana tych części na elementy blachowe

10. Szablony konstrukcji blachowej

11. Tworzenie dokumentacji rysunkowej

12. Parametryzacja rysunków rozwiniętych oraz sposób ich opisywania

13. Zaliczenie szkolenia

Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków