Konferencja Naukowa - Małoinwazyjne zabiegi leczenia żylaków

Koszt udziału: 680 zł
Cena dla osób, które dokonają zgłoszenia w dniach 9-12.09.2019 wynosi 160 zł!
Cena za uczestnictwo obejmuje udział w telekonferencji, bufet kawowy, obiad, dostęp do przestrzeni dla wystawców, certyfikat.
Płatne na:
Bank Pekao SA
87 1240 2340 1111 0010 5339 4009
Narodowy Instytut Kształcenia
3 Maja 15/3
38-500 Sanok
 
 
Miejsce Konferencji: Hotel Sanvit sp. z o.o. Centrum promocji zdrowia w Sanoku
Termin Konferencji: 27 wrzesień 2019 r. w godzinach 09:00- 17:00
 
W imieniu Narodowego Instytutu Kształcenia oraz Centrum Medycznego NZOZ Konsylium sp z o.o. w Sanoku serdecznie zapraszamy na kolejne niekonwencjonalne spotkanie z Mistrzem chirurgii naczyniowej prof. dr hab. n. med. Tomaszem Zubilewiczem.
Tegoroczne spotkanie będzie miało charakter głównie warsztatowy. W ramach konwersacji polegającej na telekonferencji w formie streamu, w czasie rzeczywistym będzie można uczestniczyć w pokazie zabiegu leczenia żylaków techniką małoinwazyjną za pomocą zestawu „Flebogrif” w celu mechanicznochemicznej obliteracji powierzchownych pni żylnych.
 
źródło: zagielmed.pl

Dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Absolwent Wydziału Lekarskiego A. Med. w Lublinie. Posiada II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, specjalizację w zakresie chirurgii naczyń i angiologii. Ukończył specjalizację z zakresu chirurgii naczyń (Uniwersytet ReneDescartes, Paryż, 1998), oraz posiada Europejski Certyfikat Chirurgii Wewnątrznaczyniowej (Paryż,1998), Europejski Certyfikat Zabiegów Wewnątrznaczyniowych (Liverpool, 1998), Europejski Certyfikat Masterclass z zakresu chirurgii naczyniowej (Pontresina, 2009). Od 2015 jest Członkiem Rady I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a od 2016 roku członkiem Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Redaktor Naczelny czasopisma Acta Angiologica (od 2015 roku) i zastępca redaktora Naczelnego Phlebological Review. Były członek Rady Naukowej Chirurgii Polskiej. Recenzent w czasopismach: Polski Przegląd Chirurgiczny, Chirurgia Polska, Kardiologia Polska oraz International Journal of Dermatology.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w programie. Sesje wykładowe mogą zawierać oznaczone wystąpienia Sponsorów

Program Konferencji:

09:00-10:00 – OTWARCIE KONFERENCJI, KOMENTARZ DO ZABIEGU
• Charakterystyka metody
• Cele i skuteczność metody
• Sukcesy stosowania metody

10:00-12:00 – POKAZ ZABIEGU SKLEROTERAPII Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWU FLEBOGRIF
• Symultaniczna prezentacja zabiegu w ramach telekonferencji w Centrum Medycznym NZOZ Konsylium sp. z o.o. w Sanoku.
Goście Obserwatorzy uczestniczą w pokazie transmitowanym na żywo przebywając w sali konferencyjnej Sanvit Sp. z o.o. Centrum promocji zdrowia

12:00-12:30 – PRZERWA KAWOWA, WYMIANA SPOSTRZEŻEŃ
12:30-14:00 – BEZPOŚREDNIE SPOTKANIE Z Dr hab. n. med. Tomaszem Zubilewiczem
14:00-15:15 – PRZERWA OBIADOWA
15:15-16:50 – PODSUMOWANIE KONFERENCJI
16:50-17:00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI