Kurs Asystent Instruktora Szkolenia Psów / Trenera Psów (I stopień )online

ZAPISZ SIĘ!

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia zdobędzie tytuł ASYSTENTA INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW / TRENERA PSÓW. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej.

Ukończenie szkolenia I stopnia daje wiedzę i umiejętności wystarczające do realizacji zadań asystenta współpracującego z Instruktorem Szkolenia psów, oraz szkolenia własnych zwierząt.

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.