Kurs Dietetyki i Suplementacji - online

Zapisz się!

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom ukończenia kursu o specjalizacji: dietetyka i suplementacja. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem MEN oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej.

Kurs  dietetyki i suplementacji daje możliwość zatrudnienia m.in. w: siłowniach, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, klubach sportowych i rekreacyjnych. Upoważnia również do  tworzenia i rozpisywania diet dla osób indywidualnych.

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.