Kurs Dogoterapii / Kynoterapii - online

Zapisz się!

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia DOGOTERAPEUTY / KYNOTERAPEUTY. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Dogoterapii / Kynoterapii, które pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć w różnych ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością (zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi).

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskie.