Kurs Instruktora Sportu o spec. Snowboard

Zapisz się

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA SPORTU O SPECJALNOŚCI SNOWBOARD. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Snowboardu, które pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych, w szkołach snowboardu oraz koloniach zimowych.

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.