Kurs Instruktora Sportu o spec. Triathlon

ZAPISZ SIĘ!

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA Sportu o specjalności TRIATHLON. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

Kurs instruktora sportu o specjalizacji Triathlon  upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie oraz przygotowuje  do profesjonalnego prowadzenia zajęć oraz do pracy instruktorskiej w zakresie  kierowania procesem szkolenia sportowego w pływaniu, kolarstwie i bieganiu. Osoby, które ukończyły szkolenie mogą prowadzić zajęcia z różnymi grupami wiekowymi.

Kurs instruktora thriatlonu daje możliwość zatrudnienia m.in. w: ośrodkach sportu i rekreacji, związkach sportowych,  ośrodkach kultury,  klubach sportowych rekreacyjnych.

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.