Kurs Instruktora Szkolenia Psów / Trenera Psów ( I i II stopień) online

ZAPISZ SIĘ!

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia zdobędzie tytuł INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW / TRENERA PSÓW. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Instruktora Szkolenia Psów / Trenera Psów, które pozwalają na pracę jako instruktor z psami, a także z ich właścicielami w różnej formie: zarówno zajęć indywidualnych, jak i zajęć grupowych.

 

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.