Kurs MS Excel poziom podstawowy

Cena kursu: 
1000 zł/os. (w przypadku grupy 2-5 osób)
800 zł/os. (w przypadku grupy powyżej 5 osób)
W przypadku kursów dla 1 osoby, wycena robiona jest indywidualnie. 
 
Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500
 
Forma zajęć:
 • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują indywidualne stanowiska pracy z laptopem, wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowania
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Szkolenie adresowane do początkujących użytkowników Excela i osób, które chcą nabyć dobrych praktyk i umiejętności skutecznego tworzenia oraz wykorzystywania prostych arkuszy kalkulacyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi narzędziami programu MS Excel, nauczą się wprowadzać, edytować i analizować dane, przedstawiać je w atrakcyjny sposób, tworzyć wykresy i podsumowania oraz przygotowywać dokumenty do wydruku.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK. 

Program kursu:

 1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści
  • Wprowadzanie danych. Edycja komórek.
  • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.
  • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).
  • Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu
 2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
  • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
  • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
  • Formatowanie graficzne.
  • Typy danych i formatowanie według typu danych.
  • Tworzenie i formatowanie tabel.
  • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
 3. Praca z arkuszami
  • Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy
 4. Formuły
  • wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek.
  • podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
  • adresowanie względne i bezwzględne.
  • funkcje logiczne.
 5. Formatowanie warunkowe (skala kolorów).
 6. Nazywanie komórek i zakresów.
 7. Sortowanie danych i filtry
  • wykorzystanie autofiltrów.
 8. Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach.
 9. Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).
 10. Śledzenie zależności.
 11. Praca z wykresami
  • podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
  • formatowanie wykresów.
 12. Drukowanie i jego opcje
  • Przygotowywanie arkusza do druku.
 13. Zarządzanie skoroszytami
  • tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.
  • odnośniki między skoroszytami.
  • formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami.
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków