Kurs MS Excel poziom zaawansowany

Cena kursu: 
1000 zł/os. (w przypadku grupy 2-5 osób)
800 zł/os. (w przypadku grupy powyżej 5 osób)
W przypadku kursów dla 1 osoby, wycena robiona jest indywidualnie. 
 
Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500
 
Forma zajęć:
 • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują indywidualne stanowiska pracy z laptopem, wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowania
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Szkolenie adresowane do doświadczonych użytkowników Excela, którzy chcą poznać wszystkie tajniki programu i odkryć nowe możliwości, które daje Excel w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane techniki analizowania i przetwarzania danych, nauczą się tworzyć skomplikowane formuły, korzystać z tabel i wykresów przestawnych i posługiwać się zaawansowanymi narzędziami filtrowania i walidacji danych oraz zapoznają się z podstawami makr.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Program kursu:

 1. Program szkolenia:

  1. Zaawansowane obliczenia przy użyciu zagnieżdżonych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel:
  • funkcje matematyczne, logiczne, statystyczne
  • funkcje tekstowe, daty i wyszukiwanie
  1. Kalkulacje przy użyciu funkcji tablicowych – wprowadzenie
  • zasady działania funkcji tablicowych
  • uproszczenie obliczeń z zastosowaniem funkcji tablicowych
  1. Analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej:
  • zasady budowania i działania tabel przestawnych
  • pola i elementy obliczeniowe
  • obliczenia niestandardowe w tabelach przestawnych
  • grupowanie danych w tabeli przestawnej
  • fragmentatory
  • zapisywanie tabel przestawnych jako jedno plikowych stron sieci WEB
  • wykresy tabeli przestawnej
  1. Makropolecenia
  • nagrywanie i uruchamianie makr
  • modyfikacja i usuwanie makr
  • przypisywanie makr do przycisków i paska szybkiego dostępu
  1. Metody wizualizacji danych z zastosowaniem formatowania warunkowego
  • podstawowe sposoby formatowania warunkowego
  • paski danych
  • zestawy ikon
  • skale kolorów
  • formatowanie warunkowe oparte o funkcje - własne kryteria formatowania
  1. Pobieranie danych zewnętrznych - kwerendy
  • z innych plików i skoroszytów
  • ze stron internetowych
  1. Konsolidacja danych
  2. Tworzenie i podsumowywanie scenariuszy
  3. Zasady ochrony i dostępu do danych w arkuszu, skoroszycie, pliku
  4. Podstawy dla zaawansowanych
  • zasady stosowania polecenia Przejdź do - specjalnie…
  • zasady niestandardowego formatowania danych
  • opcje auto wypełnienia komórek
  • schowek
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków