Kurs MS Word poziom zaawansowany

Cena kursu: 640 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500
 
Forma zajęć:
 • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują indywidualne stanowiska pracy z laptopem, wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowania
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Szkolenie adresowane do doświadczonych użytkowników Worda, którzy chcą w pełni wykorzystywać możliwości programu. Uczestnicy szkolenia uczą się między innymi pracy z szablonami, sekcjami i podziałem dokumentu, stylami, odnośnikami, bibliografią i spisami treści, zaawansowanych narzędzi formatowania oraz narzędzi pracy grupowej i korespondencji seryjnej.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK. 

Program kursu:

 1. Formaty plików. Zapisywanie dokumentów w określonych formatach dla wybranych użytkowników i sytuacji.
 2. Szablony dokumentów i ich wykorzystanie.
 3. Wstawianie i praca z obiektami
  • wstawianie elementów graficznych.
  • formatowanie, pozycjonowanie oraz zmiana rozmiaru elementów graficznych.
  • importowanie danych do Worda (na przykładzie Excela).
  • tworzenie i modyfikowanie diagramów oraz schematów.
 4. Tabele
  • modyfikacja tabeli.
  • właściwości tabeli, modyfikowanie formatowania.
  • autoformatowanie tabeli.
  • wykorzystywanie funkcji do obliczeń.
 5. Style
  • praca ze stylami jako zalecany sposób tworzenia dokumentów.
  • modyfikacja istniejących stylów.
  • tworzenie własnych stylów.
  • dobre praktyki wykorzystywania stylów w dokumentach.
 6. Układ dokumentu i przygotowanie do druku
  • numeracje stron.
  • tworzenie spisów treści.
  • wstawianie przypisów, zakładek, linków.
  • nagłówek i stopka.
  • wykorzystywanie i wyświetlanie znaków niedrukowanych.
  • podział dokumentu na kolumny.
  • marginesy i orientacja stron.
 7. Pisownia i dostosowywanie programu Word
  • poprawność ortograficzna i gramatyczna, słowniki użytkownika, tezaurus.
  • autokorekta i modyfikowanie jej działania.
  • dostosowywanie menu i paska zadań.
  • zmiana ustawień programu.
 8. Praca grupowa
  • opcje śledzenia zmian.
  • publikowanie i edycja dokumentów.
  • wersje dokumentów.
  • ochrona i ograniczanie dostępu do dokumentów.
 9. Korespondencja seryjna.
  • przygotowanie głównego dokumentu.
  • wykorzystanie bazy danych.
  • filtrowanie rekordów z bazy danych.
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków