Kurs Pierwszej Pomocy - online

Kurs jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy.

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


Podczas kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia, jak:

1. Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

2. Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia oraz sposoby wzywania pomocy.

3. Ocena stanu poszkodowanego.

4. Poszkodowany nieprzytomny, pozycja boczna ustalona (bezpieczna).

5. Niedrożność dróg oddechowych – zadławienie u dorosłych i u dzieci.

6. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

7. Rany i krwotoki.

8. Nagłe zachorowania: cukrzyca, napady drgawek, oparzenia.

9. Urazy kończyn (złamania), głowy i kręgosłupa.

 

 Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE.

    za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009

    w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA ORAZ DOWODU OSOBISTEGO.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

  • mają ukończone 18 lat;

  • pragną zdobyć umiejętności udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym oraz w pracy, prawidłowego prowadzenia resuscytacji, postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych. Poznanie zasad bezpieczeństwa. 

Cena szkolenia obejmuje:

  • materiały szkoleniowe;

  • egzamin;

  • wydanie dokumentów (zaświadczenie).

CERTYFIKAT-TP-kursy_online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Zapisz się