Kurs Trenera Personalnego - online

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia TRENERA PERSONALNEGO. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Trenera Personalnego, które pozwalają na pracę w siłowniach, klubach sportowych i rekreacyjnych, placówkach wypoczynku, ośrodkach sportu i rekreacji. Upoważnia również do samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Podczas kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia, jak:

1. Trener personalny - podstawowe pojęcia, budowanie własnego wizerunku, psychologia pracy indywidualnej z klientem, promocja osobista.

2. Geneza, historia kulturystyki.

3. Opis poszczególnych partii mięśni i przykładowe ćwiczenia treningowe.

4. Metody treningu: metoda maksymalnych obciążeń, metoda izometryczna, metoda kulturystyczna "BODY BUILDING", trening aerobowy i anaerobowy, zasady treningowe Joe Weidera, trening obwodowy, stretching.

5. Żywienie, podstawy zdrowego żywienia.

6. Suplementacja.

Co musisz zrobić?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

2. OPŁAĆ SZKOLENIE.

    za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009

    w tytule wpisując: "imię, nazwisko, rodzaj kursu"

3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.

4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA ORAZ DOWODU OSOBISTEGO.

5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

  • mają ukończone 18 lat;
  • chcą otrzymać tytuł Trenera Personalnego.

Cena szkolenia obejmuje:

  • materiały szkoleniowe;
  • egzamin;
  • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).


  CERTYFIKAT-TP-kursy_online

  

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Zapisz się