Kurs Autodesk Robot Structural Analysis

Kurs Autodesk Robot Structural Analysis Professional jest uniwersalnym i szybkim systemem obliczeniowym. Wyjątkowo efektywne narzędzia siatkowania, możliwość wykorzystania analizy liniowej i nieliniowej oraz szeroka baza narodowych norm wymiarujących, pozwalają na uzyskanie rezultatów obliczeń w bardzo krótkim czasie. Współpraca między Autodesk Revit Structure oraz Autodesk Robot Structural Analysis Professional pozwala na przesyłanie danych o projektowanej konstrukcji, takich jak model analityczny obiektu, właściwości materiałów wybrane w programie Autodesk Revit, obciążenia wraz z kombinacjami, podpory oraz przekroje elementów. Model może być przekazywany między aplikacjami z uwzględnieniem wszelkich zmian dokonywanych z poziomu obu tych programów.

Każdy kurs, Autodesk Robot zależnie od poziomu zaawansowania zakończony jest Certyfikatem AUTODESK® Certificate of Completion - Essentials, Advanced oraz Zaświadczeniem ukończenia kursu (na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)).

Kursy Autodesk Robot posiadają Akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Robot Structural Analysis Professional poziom podstawowy

Robot Structural Analysis Professional poziom zaawansowany