Kurs Autodesk Inventor

Oprogramowanie CAD 3D Inventor® udostępnia zestaw narzędzi do projektowania 3D elementów mechanicznych, tworzenia dokumentacji i symulacji produktów. Cyfrowe prototypowanie (angielski) przy użyciu oprogramowania Inventor służy do projektowania i weryfikacji produktów przed ich wytworzeniem. Program pozwala zbudować cyfrowy model projektowanej części lub urządzenia, sporządzić dokumentację powiązaną z modelem, przygotować wizualizacje i prezentacje oraz przeprowadzić symulacje działania wirtualnego prototypu.

Każdy kurs Autodesk Inventor, zależnie od poziomu zaawansowania zakończony jest Certyfikatem AUTODESK® Certificate of Completion - Essentials, Advanced oraz Zaświadczeniem ukończenia kursu (na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)).

Kursy Autodesk Inventor posiada Akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Inventor poziom podstawowy

Inventor poziom zaawansowany

Inventor projektowanie blach

Inventor - analiza wytrzymałościowa MES