Mistrzowie Programowania II

Mistrzowie Programowania II edycja - Kurs C++ dla dzieci i młodzieży

Jedyny taki projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży w Sanoku!
 
Nauka programowania pozwala rozwijać kreatywne myślenie, doskonalić umiejętności analityczne i nadążać za postępem techniki. W dzisiejszej dobie zaawansowanej techniki informatycznej umiejętność programowania to nie tylko domena informatyków, ale wszystkich którzy chcą funkcjonować w nowoczesnym świecie. Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.

Chcąc sprostać wyzwaniom jakie stawia pędzący rozwój i wszechobecny postęp technologiczny zachęcamy rodziców, aby dały możliwość swoim dzieciom wejść w nową erę cyfryzacji.

 

Forma zajęć:

1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdą środę.

Kurs C++ dla dzieci i młodzieży 15:15 - 16:40

3. Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora, każdy z uczestników pracuje przy osobny stanowisku z laptopem. Semestr trwa od października do końca czerwca. Uczestnicy zajęć przejdą całą drogę, która pozwoli im nauczyć się podstaw programowania oraz otworzy drzwi na bardziej zaawansowane języki. Naukę zaczniemy od programowania w Scratch prostego języka blokowego, starając się w późniejszych etapach przechodzić do bardziej zaawansowanych języków jak Java i Python dostosowując poziom zajęć do umiejętności danej grupy.

Uczestnicy kursu otrzymują:

Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim oraz angielskim.

 

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK. 

 
 Program zajęć Grupa Python cześć I: 
 1. Używanie podstawowych struktur danych, takich jak listy, krotki i mapy.
 2. Organizowanie kodu do wielokrotnego użytku za pomocą funkcji i modułów.
 3. Używanie struktur kontrolnych takich jak pętle i instrukcje warunkowe.
 4. Rysowanie kształtów i wzorów za pomocą modułu turtle.
 5. Tworzenie gry, animacji i grafiki za pomocą modułu tkinter.

 Program zajęć Grupa C++ cześć II: 

 1. Wybieramy środowisko pracy 
 2. Podstawy programowania - teoria i terminologia 
 3. Uruchamiamy pierwszy program 
 4. Podstawy programowania w C++ 
 5. Komentarze 
 6. Obsługa strumienia wyjściowego 
 7. Przestrzeń nazw std 
 8. Pojęcie zmiennej i podstawowe typy danych 
 9. Obsługa strumienia wejściowego 
 10. Operacje matematyczne 
 11. Operacje porównania 
 12. Operacje logiczne 
 13. Instrukcja warunkowa if ... else 
 14. Warunek wielokrotnego wyboru switch ... case