My Start'up - Własny Biznes

Masz pomysł na biznes lecz nie wiesz od czego zacząć? Nasze kursy Ci w tym pomogą. Zaczniemy od analizy Twojej osoby, tak abyś mógł poznać siebie i mógł stwierdzić w czym jesteś najlepszy i w jaki sposób najlepiej wyeksponować swoje zalety. Kolejno skupimy się na wyznaczeniu celu oraz krok po kroku postaramy się wizualizować odpowiedni model biznesowy. Uczestnicy zajęć dowiedzą się:

  • jak tworzyć model biznesowy
  • określić swoją grupę klientów
  • zminimalizować straty
Cena kursu: 500 PLN

Forma zajęć:

Kurs My Start’up – Własny Biznes prowadzony jest przez jednego instruktora, kurs obejmuje 10 spotkań po 3 godziny zegarowe. 

Uczestnicy kursu otrzymują:

  • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim oraz angielskim.
  • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)).

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 

 

Program kursu My Start’up – Własny Biznes:

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa [4,5 godz.]
1.1. Misja i wizja przedsiębiorstwa; podstawowe cele działalności.
1.2. Nazwa i znak firmowy.
1.3. Forma organizacyjno-prawna i struktura własnościowa.
1.4. Przedmiot działalności, lokalizacja, obszar działania.
2. Analiza rynku i plan marketingowy [4,5 godz.]
2.1. Opis produktu.
2.2. Odbiorcy.
2.3. Konkurencja.
2.4. Dystrybucja.
2.5. Cena.
2.6. Promocja, reklama, wizerunek.
3. Analiza strategiczna [4,5 godz.]
3.1. Analiza SWOT.
3.2. Finansowanie działalności.
3.3. Rozwój przedsiębiorstwa.
4. Plan techniczny - działalność operacyjna [4,5 godz.]
4.1. Źródła finansowania.
4.2. Nakłady inwestycyjne.
4.3. Opis technologii produkcji lub/i procesu świadczenia usług oraz działalności handlowej.
4.4. Plan ilościowy produkcji / świadczenia usług.
4.5. Zaopatrzenie; współpraca z dostawcami.
5. Struktura organizacyjna [4,5 godz.]
5.1. Schemat organizacyjny.
5.2. Kadra zarządzająca.
5.3. Pracownicy.
5.4. Wynagrodzenia.
6. Budżet [4,5 godz.]
6.1. Przychody i koszty.
6.2. Przewidywany wynik działalności - zysk lub strata.
6.3. Analiza wskaźnikowa.
7. Analiza szans i zagrożeń (ryzyka); bariery w realizacji [1 godz.]
8. Harmonogram działań (kalendarium) [1 godz.]
9. Samoocena [1 godz.]

Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

07.08 - 12.09.2017

Zajęcia w godzinach 16:00 - 19:20

Rzeszów

Rzeszów

05.09 - 04.10.2017

Zajęcia w godzinach 16:00 - 19:20

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Szkoleniowcy