Kurs programowania Python

Cena kursu: 1500 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500
 

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 32 godziny lekcyjne
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują indywidualne stanowiska pracy z laptopem, wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Python jest językiem programowania starającym się zawrzeć w sobie najlepsze rozwiązania i intencje innych języków, które pojawiły się i były udoskonalane w przeciągu ostatniego dwudziestolecia.

Kurs programowania Python wyjaśni ci w prosty i przejrzysty sposób istotne elementy języka Python. Poznasz język, który oferuje nieograniczone możliwości i jednocześnie umożliwia bardzo szybką pracę, ma prostą, przejrzystą składnię i jest bardzo łatwy do opanowania. Zdobędziesz wiedzę, która umożliwi Ci pisanie aplikacji okienkowych, konsolowych oraz sieciowych.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK. 

Program kursu:

1. Wprowadzenie

 • Instalacja interpretera języka Python
 • Wybór edytora
 • Tworzenie pierwszego programu
 • Interaktywna powłoka

2. Kluczowe koncepcje języka

 • Zmienne
 • Operatory
 • Instrukcje kontrolne języka: if, while, break/continue, for
 • Wyjątki, hierarchia oraz obsługa wyjątków
 • Import modułów

3. Wbudowane typy danych

 • Listy
 • Słowniki
 • Elementy typu TUPLE
 • Zbiory danych
 • Typy liczb i ich konwersja

4. Łańcuchy znaków

 • Klasa string i najczęstsze operacje
 • Wyrażenia regularne
 • Konwersja innych typów z/na łańcuchy znaków

5. Funkcje

 • Wprowadzenie do funkcji
 • Argumenty i sposoby ich przekazywania
 • Funkcje Lambda
 • Wartości zwracane
 • Generatory
 • Zasięg zmiennych
 • Funkcja jako argument

6. Moduły

 • Tworzenie własnego modułu
 • Moduł SYS
 • Moduł RANDOM
 • Moduł ITERTOOLS
 • Moduł DATETIME
 • Moduł OS
 • Moduł NUMPY

7. Operacje na zbiorach danych

 • Operacje na plikach: Otwieranie oraz zapisywanie pliku
 • Kompresja danych, moduł GZIP
 • Operacje kryptograficzne
 • Praca z katalogami
 • Otwieranie łączy URL
 • Praca z bazami danych

8. Obiektowe aspekty Pythona

 • Klasy
 • Inicjalizacja i atrybuty
 • Metody klasy
 • Dziedziczenie

9. Interfejs graficzny

 • Biblioteka TKINTER
 • Tworzenie przycisków
 • Zamykanie programu
 • Kontrolki tekstowe
 • Rozwijane menu
 • Okno otwierania pliku
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków

Szkoleniowcy