Kurs programowania Python

Python jest językiem programowania starającym się zawrzeć w sobie najlepsze rozwiązania i intencje innych języków, które pojawiły się i były udoskonalane w przeciągu ostatniego dwudziestolecia.

Kurs programowania Python wyjaśni ci w prosty i przejrzysty sposób istotne elementy języka Python. Poznasz język, który oferuje nieograniczone możliwości i jednocześnie umożliwia bardzo szybką pracę, ma prostą, przejrzystą składnię i jest bardzo łatwy do opanowania. Zdobędziesz wiedzę, która umożliwi Ci pisanie aplikacji okienkowych, konsolowych oraz sieciowych.

Forma zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora, każdy z uczestników pracuje przy jednym laptopie. Kurs trwa 24 godziny lekcyjne.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim oraz angielskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)).

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Pobierz ofertę

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
 

Program kursu:

1. Wprowadzenie

 • Instalacja interpretera języka Python
 • Wybór edytora
 • Tworzenie pierwszego programu
 • Interaktywna powłoka

2. Kluczowe koncepcje języka

 • Zmienne
 • Operatory
 • Instrukcje kontrolne języka: if, while, break/continue, for
 • Wyjątki, hierarchia oraz obsługa wyjątków
 • Import modułów

3. Wbudowane typy danych

 • Listy
 • Słowniki
 • Elementy typu TUPLE
 • Zbiory danych
 • Typy liczb i ich konwersja

4. Łańcuchy znaków

 • Klasa string i najczęstsze operacje
 • Wyrażenia regularne
 • Konwersja innych typów z/na łańcuchy znaków

5. Funkcje

 • Wprowadzenie do funkcji
 • Argumenty i sposoby ich przekazywania
 • Funkcje Lambda
 • Wartości zwracane
 • Generatory
 • Zasięg zmiennych
 • Funkcja jako argument

6. Moduły

 • Tworzenie własnego modułu
 • Moduł SYS
 • Moduł RANDOM
 • Moduł ITERTOOLS
 • Moduł DATETIME
 • Moduł OS
 • Moduł NUMPY

7. Operacje na zbiorach danych

 • Operacje na plikach: Otwieranie oraz zapisywanie pliku
 • Kompresja danych, moduł GZIP
 • Operacje kryptograficzne
 • Praca z katalogami
 • Otwieranie łączy URL
 • Praca z bazami danych

8. Obiektowe aspekty Pythona

 • Klasy
 • Inicjalizacja i atrybuty
 • Metody klasy
 • Dziedziczenie

9. Interfejs graficzny

 • Biblioteka TKINTER
 • Tworzenie przycisków
 • Zamykanie programu
 • Kontrolki tekstowe
 • Rozwijane menu
 • Okno otwierania pliku
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków

Szkoleniowcy