Opiekun Osób Starszych

Cena kursu: 
1200 zł/os. (w przypadku grupy 2-5 osób)
1000 zł/os. (w przypadku grupy powyżej 5 osób)
W przypadku kursów dla 1 osoby, wycena robiona jest indywidualnie. 
Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Zapewniamy NIEZALEŻNOŚĆ! Uzyskanie zaświadczenia jest równoznaczne z ukończeniem kursu. Szkoląc się u nas nie musisz niczego odrabiać!

Kurs Opiekuna Osób Starszych dostarcza wiedzy i praktyki w zakresie świadczeń opiekuńczych, a tym samym zwiększa możliwość  podjęcia zatrudnienia m.in. w: domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Opiekun może także prowadzić indywidualną opiekę w miejscu zamieszkania osób potrzebujących dziennej lub całodobowej opieki.

Szkolenie daje możliwość legalnego podjęcia zatrudnienia m.in. w: domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Opiekun może także prowadzić indywidualną opiekę w mieszkaniach osób potrzebujących w Polsce jak i zagranicą. Posiadamy ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji opiekunów podejmujących pracę m.in. w: Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji.

Uczestnik  szkolenia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
 2. Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych.
 3. Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
 4. Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów.
 5. Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Dodatkowo za opłatą 50 zł oraz dostarczeniu zdjęcia do legitymacji o wymiarach 3,5 x 4,5 cm uczestnik, w zależności od wyboru może otrzymać:

 • Plastikową legitymację Opiekuna Osób Starszych

 • Rozkładaną legitymację Opiekuna Osób Starszych

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK. 

 

Program kursu opiekun osób starszych

 1. Aspekty demograficzno – społeczne procesu starzenia się

1.1. Geriatria – przedziały wieku starszego

1.2. Medyczne i społeczne następstwa starzenia się

1.3. Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze seniorów, organizacja opieki geriatrycznej – podstawowe aspekty prawne

 1. Charakterystyka procesu starzenia się

2.1. Cechy charakteryzujące proces starzenia się

2.2. Zmiany inwolucyjne w układach i narządach wpływające na funkcjonowanie osoby starszej

 1. Wybrane wielkie problemy geriatryczne

3.1. Nietrzymanie moczu i stolca

3.2. Upadki i zaburzenia lokomocji

3.3. Choroby otępienne

3.4. Odleżyny

3.5. Depresja

 1. Praca opiekuna osoby starszej

4.1. Komunikacja z seniorem z uwzględnieniem zaburzeń wynikających z procesu starzenia się

4.2. Organizacja otoczenia dla seniora

4.3. Określenie problemów seniora i realizacja planu opieki

4.4. Zasady wykonywania zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych

4.5. Żywienie seniorów

4.6. Wsparcie i aktywizacja osób starszych

4.7. Towarzyszenie osobie umierającej

4.8. Ergonomia pracy opiekuna osoby starszej

Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok