Opiekun Osób Starszych i Opiekun Medyczny

Cena kursu: 
800 zł/os. (przy grupie min. 5 os.)
1200 zł/os. (grupa mniejsza niż 5 os.)
Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Zapewniamy NIEZALEŻNOŚĆ! Uzyskanie zaświadczenia jest równoznaczne z ukończeniem kursu. Szkoląc się u nas nie musisz niczego odrabiać!

Opiekuna Osób Starszych i Opiekuna Medycznego dostarcza wiedzy i praktyki w zakresie świadczeń opiekuńczych, a tym samym zwiększa możliwość  podjęcia zatrudnienia m.in. w: domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Opiekun może także prowadzić indywidualną opiekę w miejscu zamieszkania osób potrzebujących dziennej lub całodobowej opieki.

Szkolenie daje możliwość legalnego podjęcia zatrudnienia m.in. w: domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Opiekun może także prowadzić indywidualną opiekę w mieszkaniach osób potrzebujących w Polsce jak i zagranicą. Posiadamy ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji opiekunów podejmujących pracę m.in. w: Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji.

Uczestnik  szkolenia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
 2. Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych.
 3. Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
 4. Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów.
 5. Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Dodatkowo za opłatą 50 zł oraz dostarczeniu zdjęcia do legitymacji o wymiarach 3,5 x 4,5 cm uczestnik, w zależności od wyboru może otrzymać:

 • Plastikową legitymację Opiekuna Medycznego

 • Rozkładaną legitymację Opiekuna Medycznego

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK. 

 

Program kursu opiekuna medycznego

1. Ogólna charakterystyka medycznych podstaw rozwoju człowieka

1.1. Rozwój fizyczny człowieka

1.2. Rozwój psychiczny człowieka

1.3. Starzenie się organizmu i geriatria

2. Bezpieczeństwo i etyka pracy opiekuna medycznego

2.1. Charakterystyka opiekuna medycznego

2.2. Etyka pracy opiekuna medycznego

2.3. Komunikacja z podopiecznym

2.3. Zasady i podstawa prawna udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

3. Praca opiekuna medycznego

3.1. Obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas sprawowania opieki

3.2. Wsparcie i aktywizacja podopiecznego

3.3. Czynności pielęgnacyjne

3.4. Savoir vivre pracy z osobami niepełnosprawnymi

3.5. Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną

3.6. Zasady wykonywania czynności higienicznych

3.7. Zasady żywienia i wydalania

3.8. Rozpoznawanie problemów opiekuńczych u pacjenta

3.9. Zabiegi lecznicze – zasady podawania leków, lewatyw, inhalacji

 

Program kursu opiekun osób starszych

 1. Aspekty demograficzno – społeczne procesu starzenia się

1.1. Geriatria – przedziały wieku starszego

1.2. Medyczne i społeczne następstwa starzenia się

1.3. Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze seniorów, organizacja opieki geriatrycznej – podstawowe aspekty prawne

 1. Charakterystyka procesu starzenia się

2.1. Cechy charakteryzujące proces starzenia się

2.2. Zmiany inwolucyjne w układach i narządach wpływające na funkcjonowanie osoby starszej

 1. Wybrane wielkie problemy geriatryczne

3.1. Nietrzymanie moczu i stolca

3.2. Upadki i zaburzenia lokomocji

3.3. Choroby otępienne

3.4. Odleżyny

3.5. Depresja

 1. Praca opiekuna osoby starszej

4.1. Komunikacja z seniorem z uwzględnieniem zaburzeń wynikających z procesu starzenia się

4.2. Organizacja otoczenia dla seniora

4.3. Określenie problemów seniora i realizacja planu opieki

4.4. Zasady wykonywania zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych

4.5. Żywienie seniorów

4.6. Wsparcie i aktywizacja osób starszych

4.7. Towarzyszenie osobie umierającej

4.8. Ergonomia pracy opiekuna osoby starszej

Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok