Robot Structural Analysis Professional poziom zaawansowany

Cena kursu: 1700 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 21 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

W czasie szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane możliwości programu (np.: obciążenia ruchome, uwzględnianie imperfekcji i połączeń podatnych) oraz zaawansowane metody obliczeń (np. analiza modalna, harmoniczna, wyboczeniowa), które nie były ujęte w kursie podstawowym.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi zamodelować i zwymiarować dowolną konstrukcję budowlaną.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, uznawany na całym świecie, potwierdza znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk.
 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK. 

 

Program kursu:

1. Modelowanie i wymiarowanie hali stalowej z suwnicą:

 • wymiarowanie profili stalowych i połączeń,
 • połączenia podatne, węzły z profili CHS, RHS
 • analiza wyboczeniowa
 • optymalizacja
 • zadawanie obciążeń ruchomych
 • wymiarowanie fundamentów

2. Modelowanie i wymiarowanie budynku żelbetowego:

 • zbrojenie teoretyczne i rzeczywiste powłok
 • zbrojenie elementów prętowych (słupy, belki)
 • siatkowanie konstrukcji o złożonej geometrii

3. Zagadnienia specjalistyczne

 • analiza modalna
 • analiza harmoniczna
 • analiza nieliniowa (podpory nieliniowe, materiał elastyczno- plastyczny)
 • imperfekcje lokalne
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków