Kurs sprzedawca-fakturzysta

Cena kursu: 
1200 zł/os. (w przypadku grupy 2-5 osób)
1000 zł/os. (w przypadku grupy powyżej 5 osób)
W przypadku kursów dla 1 osoby, wycena robiona jest indywidualnie. 
 
Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500
 

Kurs z zakresu sprzedawca-fakturzysta to zajęcia, dzięki którym zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również twarde umiejętności, które przygotują Cię do pracy w zawodzie. Kurs przeprowadzony jest przez doświadczonego trenera w tej dziedzinie.

Kursant po przeszkoleniu potrafi kompleksowo obsługiwać kasy fiskalne większości typów dostępnych na rynku polskim.

Kurs obsługi kasy fiskalnej odbywa się na co najmniej 2 rodzajach kas (systemach sprzedaży). Znajomość obsługi tych dwóch systemów daje predyspozycje do umiejętności obsługi.

Forma zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora, każdy z uczestników pracuje przy wykorzystaniu sprzętu fiskalnego udostępnianego przez placówkę. Kurs trwa 30 godzin zegarowych.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Program kursu:

1. Wprowadzenie – cz. teoretyczna

 • omówienie zasad BHP przy użytkowaniu urządzeń fiskalnych,
 • omówienie różnego rodzaju urządzeń fiskalnych, ich zastosowania, budowy i przeznaczenia,
 • omówienie podstaw prawnych – Ustawa o VAT, rozporządzenie Ministra Finansów odnośnie kas fiskalnych (rozporządzenie techniczne)
 • dobór urządzenia fiskalnego do danego rodzaju działalności gospodarczej.
 • omówienie zasad użytkowania kas fiskalnych i drukarek fiskalnych – wykazanie różnic, pokazanie praktycznych zastosowań.

2. Praktyczne ćwiczenia na kasach fiskalnych

 •  włączenie, wyłączenie kasy, wejścia do poszczególnych trybów pracy kasy, wymiana papieru, omówienie zasad kopii elektronicznej,
 • programowanie kas fiskalnych (nagłówek, VAT, grupy towarowe, towary, kasjerzy, automatyka, klawisze szybkie, zestawy raportów,
 • sprzedaż na kasach fiskalnych (za pomocą grup towarowych, klawiszy szybkich, kodów PLU, nazw towaru, czytnika kodów kreskowych)
 • użycie podczas pracy na kasie różnych urządzeń sklepowych (czytnik kodów kreskowych, waga, , sprawdzarka banknotów, szuflada na pieniądze, lada sprzedażna, systemy zabezpieczeń antykradzieżowych, terminal płatniczy - omówienie),
 • poprawianie paragonu przed jego zakończeniem (storno pośrednie, storno bezpośrednie, storno ostatnio wbitej pozycji),
 • różne formy płatności na kasie fiskalnej (gotówka, przelew, bon, karta płatnicza)
 • obsługa opakowań zwrotnych,
 • omówienie funkcji otwartych rachunków na kasie fiskalnej – opcja dostępna tylko w niektórych kasach – wykorzystywanych w branży gastronomicznej,
 • rabat i narzut (omówienie i przećwiczenie różnych sytuacji powstania i użycia tych funkcji)
 • funkcje kasjera na kasie fiskalnej (wpłata, wypłata, zamknięcie zmiany, zakończenie dnia, rozliczenie płatności)
 • raportowanie na kasach fiskalnych
 • koniec dnia – zamknięcie

- raporty fiskalne (bieżące: raport dobowy, okresowe: wg dat, wg numerów, raport miesięczny)

- raporty nie fiskalne (towarów, grup, zaprogramowania, zmiany, opakowań zwrotnych, godzinowe, sprawdzania stanu kasy)

3. Prześledzenie pracy kasjera (krok po kroku od momentu włączenia kasy do wykonania raportu zmiany, bądź zakończenia dnia)

4. Zaliczenie i sprawdzian umiejętności

Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok