Szkolenie BHP

Cena kursu: 
 • Szkolenie BHP dla nowozatrudnionych, instruktaż wstępny od 39 zł/os.
 • Szkolenie BHP okresowe od 149 zł/os.
Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Szkolimy Pracowników i Pracodawców z każdej branży!

 • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • personel medyczny
 • pracowników oświaty

Forma zajęć:

 • Szkolenie BHP dla nowozatrudnionych, instruktaż wstępny - min. 3 godziny lekcyjne
 • Szkolenie BHP okresowe - min. 8 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową

Jak wygląda dedykowane szkolenie BHP

Specjalista BHP identyfikuje stanowiska pracy w firmie, a następnie:

 • Przeprowadza wywiad dotyczący zagrożeń, czynników niebezpiecznych i szkodliwych.
 • Przygotowuje dedykowany program szkoleń i zatwierdza plan szkolenia z pracodawcą
 • Przygotowuje materiały i przeprowadza szkolenie dla pracowników

Dlaczego nasi klienci do nas wracają

 • Programy naszych szkoleń BHP oraz wydawane zaświadczenia są zgodne z prawem i są akceptowane podczas kontroli PIP.
 • Materiały kursów dopasowujemy do charakterystyki stanowisk pracy oraz specyfiki działalności firmy.
 • Nasze szkolenia są mulimedialne: prezentacje, filmy, nagrania.
 • Stosujemy lekki i przystępny sposób przekazywania wiedzy o BHP.
 • Udostępniamy materiał szkoleniowy do samokształcenia.

Co zyskasz wybierając nasze szkolenia

 • Oszczędzasz czas, nie wysyłasz pracowników na kursy w ośrodkach.
 • Szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie.
 • Program i czas szkoleń BHP dopasujemy do potrzeb Twojej firmy.
 • Otrzymasz dokumenty wymagane przy kontroli PIP i wypadku.
 • Certyfikaty i dokumenty wydajemy bezpośrednio po szkoleniu.
 • Mamy konkurencyjne ceny, a dla grup możliwość negocjacji.

PROGRAM SZKOLENIA, Obejmuje zagadnienia:

 • Ogólne - prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • Specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Razem: minimum 8 godzin lekcyjnych

Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Zadzwoń i ustal termin!

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok