Trening umiejętności społecznych i relacji partnerskich

Cena kursu: 800 zł
Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500
 

Forma zajęć:

 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych „Trening umiejętności społecznych i relacji partnerskich”, w tym 10 godzin ćwiczeń.

Trening umiejętności społecznych i relacji partnerskich ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi oraz jak współpracować w grupie, czy to zawodowej, w domu czy otoczeniu. Metoda ta może dotyczyć dzieci i młodzieży jak i dorosłych.

Umiejętności społeczne to kompetencje polegające na tworzeniu pozytywnych i trwałych relacji interpersonalnych. Zapoznanie uczestników szkoleń z umiejętnościami społecznymi oznacza posiadanie wiedzy na temat tego co, jak i kiedy należy zrobić, aby osiągnąć zamierzony cel interpersonalny oraz rozumienie tego dlaczego działania są skuteczne lub nie w relacjach międzyludzkich czy partnerskich.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Program kursu Trening umiejętności społecznych i relacji partnerskich

 1. SAMOPOZNANIE

1.1. Wizerunek siebie, słabe i mocne strony

1.2. Analiza własnych wartości

1.3. Motywacja, cele, wybory.

 1. KOMUNIKACJA

2.1. Komunikacja - definicja, cele

2.2. Rodzaje komunikacji

2.3. Bariery komunikacyjne

2.4. Autoprezentacja

 1. KONFLIKT

3.1. Konflikt - definicja, rodzaje, przyczyny

3.2. Sposoby niwelowania konfliktu

3.3. Asertywność, osobiste przekonania i opinie wobec konfliktu

3.4. Trudne rozmowy, reakcje i konfrontacje

 1. NEGOCJACJE

4.1. Negocjacje - definicja, cele

4.2. Sposoby negocjacji

 1. STRES

5.1. Stres - definicja, rodzaje, przyczyny, skutki

5.2. Radzenie sobie ze stresem

 

Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok