Tworzenie aplikacji internetowych z AngularJS

AngularJS jest frameworkiem MVC napisanym w JavaScripcie. Ta stworzona przez Google’a technologia daje programistom ogromne możliwości, a w ciągu ostatnich dwóch lat dla wielu firm stała się standardem przy tworzeniu aplikacji sieciowych.

Wykonaj od podstaw praktyczny projekt responsywnej aplikacji webowej z możliwością dynamicznego wyświetlania treści, interaktywnymi formularzami, walidacją danych itp. AngularJS, jako jedyny tego typu framework posiada swój własny kompilator HTML’a. Dzięki temu kompilatorowi możemy używać bardzo potężnych narzędzi jakimi są dyrektywy i wyrażenia.

Forma zajęć:

Kurs Tworzenie aplikacji internetowych z AngularJS prowadzony jest przez jednego instruktora, każdy z uczestników pracuje przy jednym laptopie. Kurs trwa 32 godziny lekcyjne.

Wymagania:

 • Sprawna znajomość obsługi komputera
 • Zdolność logicznego myślenia
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Podstawowa znajomość HTML
 • Podstawowa znajomość JavaScript

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim oraz angielskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)).

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Pobierz ofertę

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 

 

Program kursu Tworzenie aplikacji internetowych z AngularJS:

 1. Wstęp
 • Biblioteka i ng-app, czyli bez czego nie może się obejść żadna aplikacja
 • Pierwsza aplikacja
 • Framework SPA
 • Podwójne wiązanie
 1. $scope - niepozorny obiekt
 • Dziedziczenie
 • $digest(), $apply() i $watch()
 1. Moduły
 • Moduły a kontrolery
 • Zmodularyzowana aplikacja
 1. Dependency Injection - wstrzykiwanie zależności
 • Uzyskiwanie zależności 
 • DI w praktyce
 1. Dyrektywy
 • Wbudowane dyrektywy
 • Pierwsza własna dyrektywa
 1. Filtry
 • Filtry wbudowane
 1. Funkcje
 • Opis fukcji
 1. Routing
 • Proces konfiguracji
 1. Animacje
 • Animacje CSS3 i @keyframes
 • Animacje JavaScript
 1. Komunikacja z serwerem
 • XHR przy użyciu $http
 • Odpowiedzi http
 • Przechowywanie odpowiedzi
 • JSON with padding oraz jego ograniczenia
 • CORS - Cross Origin Resource Sharing
 1. Formularze
 • ngFormController
 • Używanie klas CSS
 1. Dobre praktyki
 • Nazewnictwo i podział plików
 • Organizacja kodu
 • Wydajność

Super CRM - Praktyczny projekt

Druga część kursu poświęcona jest budowaniu od podstaw praktycznej aplikacji typu RESTful. Będzie to Super CRM, czyli aplikacja do zarządzania kontaktami z klientem. Oprócz warstwy front-endowej w AngularJS, Super CRM składać się będzie z back-endu zbudowanego na frameworku PHP SILEX, a także z bazy danych MySQL.

Na początku nauczysz się jak zainstalować i skonfigurować serwer, framework SILEX oraz bazę danych MySQL do pracy z AngularJS. W kolejnych krokach dowiesz czym jest SPA (Single Page Application) i w jaki sposób skonfigurować routing w Angularze, aby nasza aplikacja działała bez konieczności przeładowywania strony.

W trakcie kolejnych lekcji zaprogramujemy funkcje wyświetlania listy klientów, sortowania i wyszukiwania. Dodatkowo oprogramujemy kartę klienta, w której znajdzie się walidacja formularzy, edycja danych klienta i zarządzanie osią czasu kontaktu z danym klientem. W trakcie pracy nad aplikacją dowiesz się jak dzielić kod aplikacji w celu utrzymania porządku, a także jak korzystać do dodatkowych rozszerzeń do Angulara do tworzenia breadcrumbs.

 Etapy projektowania:

 1. Przygotowanie środowiska
 2. Single Page Application i routing
 3. Wyświetlanie listy klientów
 4. Mechanizm sortowania
 5. Mechanizmy wyszukiwania i filtracji
 6. Pobieranie danych o kliencie
 7. Edycja danych klienta
 8. Wyświetlanie zdarzeń na osi czasu
 9. Dodawanie zdarzeń na oś czasu
 10. Usuwanie klienta
 11. Dodawanie nowego klienta
 12. Wyświetlenie listy branż
 13. Wyświetlenie listy pracowników
 14. Ostatnie szlify
 15. Podsumowanie pracy
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 5 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków