PFRK

PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY

W związku z rosnącym zainteresowaniem dokształceniem i doskonaleniem zawodowym wśród szerokiego grona odbiorców, a także rosnące zapotrzebowanie na specjalistów. Z inicjatywy Pana Janusza Ostrowskiego w ramach Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury utworzony został Narodowy Instytutu Kształcenia (NInK), którego zadaniem jest prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, głównie poprzez organizację kursów, wykładów, warsztatów i seminariów w systemie stacjonarnym (zajęcia praktyczne, teoretyczne), a także w trybie kształcenia na odległość.

Główną misją powstałej placówki jest podnoszenie kwalifikacji osób nieaktywnych zawodowo oraz osób pragnących doskonalić swoje umiejętności co bezpośrednio wpływa na zwiększenie swojej własnej wartości i statutu społecznego.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Fundacja. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Nasza witryna: http://interpiano.pl/