Szkoła autodesk

Każdy kurs, zależnie od poziomu zaawansowania zakończony jest Certyfikatem AUTODESK® Certificate of Completion - Essentials, Advanced oraz Zaświadczeniem ukończenia kursu (na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)).

Nasze kursy z projektowania inżynierskiego w środowisku Autodesk pozwalają w całości poznać możliwości jakie oferują aplikacje firmy Autodesk. Przedstawione programy kursów są skierowane do uczniów szkół średnich, studentów jak i firm pragnących podnieść kwalifikację swoich pracowników.

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno kursy na poziomie podstawowym jak i specjalistyczne kursy ukierunkowane na konkretne zagadnienie takie jak AutoCAD Mechanical, Inventor projektowanie blach, Inventor - analiza wytrzymałościowa MES oraz symulacja.