Inventor - analiza wytrzymałościowa MES oraz symulacja

Cena kursu: 900 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

Pakiet Inventor Professional wyposażony jest w zintegrowane narzędzie do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych z zastosowaniem metody elementów skończonych, a moduł obliczeniowy MES został udostępniony przez firmę ANSYS.

W czasie szkolenia uczestnicy poznają analizę wytrzymałościową elementów utworzonych w programie Autodesk Inventor Professional z wykorzystaniem metody MES firmy ANSYS.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę z zakresu analizy wytrzymałościowej elementów utworzonych w programie Autodesk Inventor Professional z wykorzystaniem metody MES firmy ANSYS.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, uznawany na całym świecie, potwierdza znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk.
 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK.

Program kursu:

1. Wprowadzenie

2. Nadawanie materiału

3. Nadawanie wiązań utwierdzających element.

4. Nadawanie obciążeń:

 • siły
 • ciśnienia
 • momentu

1. Ustawianie parametrów analizy wytrzymałościowej lub częstotliwościowej.

2. Wykonanie analizy

3. Wizualizacja wyników

4. Interpretacja poprawności rozwiązania

5. Generowanie raportu.

6. Eksport danych do bazy firmy ANSYS

7. Zaliczenie szkolenia

Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków