Revit Architecture poziom podstawowy

Cena kursu: 1600 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 24 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pracy w środowisku programu dotyczące wykorzystywania zasobów aplikacji, zapoznania się z narzędziami dostępnymi w programie, dostosowania aplikacji do własnych potrzeb, projektowania obiektu z zakresu architektury wykorzystując techniki edycji obiektów, modelowania i wizualizacji oraz przygotowanie dokumentacji wraz z opisami.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu, tworzenia, edytowania i modyfikowania: widoków odniesienia, widoków detali, widoków kreślarskich oraz tekstów, etykiet, wymiarów, widoków, wydruków końcowych oraz prezentacji wizualnej.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, uznawany na całym świecie, potwierdza znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk.
 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK. 

Program kursu:

 1. Wprowadzenie:
 • Pojęcie BIM
 • Interfejs programu,
 • Panele wstążki,
 1. Praca w systemie projektu
 • Rzuty
 • Widok elewacji
 • Widok odwołania,
 • Widok 3d.
 1. Używanie wymiarów i wiązań
 • Wymiary tymczasowe, stałe, punktowe, nasłuchu,
 • Modyfikowanie wymiarów,
 • Stosowanie, kontrola i usuwanie wiązań.
 1. Szkicowanie i edytowanie elementów
 2. Tworzenie własnych komponentów (rodzin).
 3. Budowa modelu:
 • Tworzenie osi konstrukcyjnych,
 • Dodawanie i modyfikowanie ścian
 • Komponenty ścian – okna, drzwi, fundamenty, ściany konstrukcyjne, schody i poręcze,
 • Zasada współzależności obiektów.
 1. Pomieszczenia i powierzchnie:
 • Tworzenie i modyfikowanie podłóg,
 • Tworzenie i modyfikowanie stropów i sufitów.
 • Dodawanie i modyfikowanie dachów.
 1. Elementy biblioteczne
 2. Wizualizacja w programie
 • praca ze światłem dziennym
 • światło sztuczne
 • tworzenie i edycja materiałów
 • ustawienia renderingów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wykonanie animacji
 1. Tworzenie dokumentacji technicznej:
 • Przekroje,
 • Tworzenie pomieszczeń i ich zestawień,
 • Tworzenie i modyfikowanie zestawień,
 • Tworzenie legend i Keynot legend,
 • Tworzenie arkuszy do wydruku,
 • Ustawienie widoków do wydruku.
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3,

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3,

38-500 Sanok

Kraków

Kraków