Revit Architecture poziom zaawansowany

Cena kursu: 1700 zł

Napisz do nas: instytut@nink.pl
Zadzwoń: +48 13 464 03 44 
tel. kom.: +48 781 102 500

Forma zajęć:

 • Kurs trwa 24 godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy dostają niezbędne materiały dydaktyczne i pomoc naukową
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora
 • Uczestnicy otrzymują stanowisko pracy z laptopem wyposażonym w potrzebne narzędzia i oprogramowanie
 • W czasie zajęć organizowane są przerwy kawowe

W czasie szkolenia uczestnicy poznają pracy w środowisku programu dotyczące wykorzystywania zasobów aplikacji, zapoznania się z narzędziami dostępnymi w programie, dostosowania aplikacji do własnych potrzeb, projektowania obiektu z zakresu architektury wykorzystując techniki edycji obiektów, modelowania i wizualizacji oraz przygotowanie dokumentacji wraz z opisami.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć utworzyć szczegółowy model budynku oraz jego fotorealistyczne wizualizacje.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, uznawany na całym świecie, potwierdza znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk.
 • Imienne certyfikaty sygnowane przez Narodowy Instytut Kształcenia w języku polskim.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). 

Istnieje możliwość tłumaczenia wydanych certyfikatów i zaświadczeń na język angielski i niemiecki. Koszt tłumaczenia wynosi 20 zł za komplet w jednym z wybranych języków.

Narodowy Instytut Kształcenia został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Powiat Sanocki pod numerem 23. Organem prowadzącym NInK jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Wszelkie dochody z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów trafiają na wydzielone konto PFRK i są przekazywane na rozwój sektora szkoleniowego co jest wpisane w główne cele statutowe PFRK i NInK. 

Program kursu:

1. Projekt i jego warianty - Design options:

 • Definiowanie wariantów,
 • Przypisywanie elementów do wariantów,
 • Zestawianie elementów z uwzględnieniem wariantów,

2.Etapy (Phases):

 • Ustawienia etapów
 • Przygotowanie widoków 3D do wyświetlania wybranego etapu
 • Zmiana organizacji przeglądarki projektu
 • Zestawienia elementów z uwzględnieniem etapów

3. Modelowanie terenu:

 • Ustawienie terenu
 • Modele terenu,
 • Objętość nasypów i wykopów,
 • Komponenty parkingu i terenu
 • Etykiety warstwic.

4. Dachy:

 • Roof by face
 • Roof by extrusion
 • Cut plan profile
 • Przeszklone

5.Pomieszczenia i powierzchnie:

 • Pomieszczenia i powierzchnie,
 • Etykiety pomieszczeń i powierzchni,
 • Analiza powierzchni
 • Współdzielenie informacji o pomieszczeniu lub przestrzeni między programami Revit Architecture i Revit MEP

6.Używanie wymiarów i wiązań:

 • Wymiary tymczasowe, stałe, punktowe, nasłuchu,
 • Modyfikowanie wymiarów,
 • Stosowanie, kontrola i usuwanie wiązań.

7. Szkicowanie i edytowanie elementów.

8. Tworzenie własnych komponentów (rodzin)

9. Tworzenie rodzin parametrycznych.

10. Poprawność modelu 3d a detekcja kolizji.

11. Podłączanie plików ryt:

 • podłączanie plików ryt, tworzenie zestawień z podłączonych plików

12. Współdziałanie:

 • Eksportowanie do formatów CAD, IFC (Industry Foundation Classes), ODBC, programu 3ds Max,
 • Importowanie plików CAD, IFC, obrazów.
 • Publikowanie plików DWF 2d lub 3d, do aplikacji Buzzsaw.
Miejsce
Termin
Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Rzeszów

Rzeszów

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Kraków

Kraków

Termin do ustalenia,
po zebraniu min. 7 osób

Miejsca

Sanok

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Rzeszów

Rzeszów

Kraków

Kraków